Over VeWeVe

Wat doen wij?

Belangenbehartiging

VeWeVe speelt in op actuele kwesties op het terrein van bewindvoering, curatele en mentorschap. We zijn gesprekspartner voor rijk en gemeenten. Praten met banken over hun dienstverlening. Hebben periodiek contact met de rechterlijke macht over eisen en toetsing.

Dienstverlening aan leden tijdens procedures

Wij informeren onze u over voor wettelijke vertegenwoordigers van belang zijnde ontwikkelingen. Brengen daarover het laatste nieuws. Wij staan u desgewenst bij tijdens kwesties en procedures die van algemeen belang zijn voor onze leden.

Opleidingen

Elk jaar hebben wij een prima opleidingsaanbod. U en uw medewerkers bljven niet alleen daarmee op de hoogte van de actuele stand van zaken. Wij spijkeren uw kennis bij. Met onze opleidingen voldoet u aan de wettelijke eisen. En voldoet u aan de eisen die wij als vereniging aan onze leden stellen.

Wie zijn wij?

Het bestuur bestaat uit drie leden uit de gelederen van de leden en twee onafhankelijke leden.

Het bestuur van VeWeVe kent de volgende leden: Sjon Reimink, voorzitter, René Douwstra (secretaris), Dinie Stout (penningmeester), Natalie Bouman (lid) en Willem Brusse (lid).

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring VeWeVe kunt u terugvinden hoe wij als vereniging omgaan met de gegevens die worden verzameld.

Aanmelden als lid