Workshop pro-activiteit bij bewindvoering

Er worden regelmatig vragen aan ons gesteld over specifieke situaties waar u als bewindvoerder mee te maken kunt krijgen. De wettelijke kaders zijn altijd uitgangspunt voor het uitvoeren van de taken. U kunt er wel een eigen invulling aan geven. In de praktijk zien we dat dit ook gebeurt en dat er verschillende taakopvattingen ontstaan op die manier. Wegens het succes vorig jaar, willen we dit jaar weer graag met elkaar in gesprek hierover, waarbij er alle ruimte is om (vantevoren) uw eigen casussen in te brengen.
De workshop wordt gehouden op 14 mei as. van 12:30uur tot 16:00uur bij Van der Valk Hotel de Cantharel in Apeldoorn.

Alle leden van VeWeVe ontvangen ongeveer 2 maanden van te voren een uitnodigingsmail met nadere informatie.

Terug naar het overzicht

Aanmelden als lid