VeWeVe organiseert een cursus Mentorschap

De VeWeVe wil jaarlijks zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig, actueel en ter zake doend scholingsaanbod. De volgende opleidingsactiviteit van onze verenigingis de cursus Mentorschap.

Opzet Cursus Mentorschap
De VeWeVe is uitdrukkelijk ook een branchevereniging voor mentoren. Daarom organiseren we dit najaar een cursus die specifiek ingaat op mentorschap. Bij een aantal mentorleden hebben we navraag gedaan wat de inhoudelijke behoefte is bij een cursus op dit terrein. Daaruit bleek dat vooral de kaders en het vormgeven van het werk als mentor, als onderwerpen aan de orde zouden moeten komen. Uiteraard staat deze cursus ook open voor u als u werkzaam bent als curator of bewindvoerder.

De cursus zal worden gegeven door mevrouw A. Slingerland, directeur van de Stichting Mentorschap Noordwest en Midden. Zij is al ruim 10 jaar actief bij de Stichting Mentorschap, waar zij leiding geeft aan een organisatie met 8 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers.

De opzet van de cursus is tweeledig en volgens het Q&A (Questions and Answers)-principe. Het eerste deel bestaat uit een inleiding over de taken, bevoegdheden en grenzen van het mentorschap. Waarbij de basis is de Wet Mentorschap, de AMvB kwaliteitseisen, de WGBO en praktijkervaring.

Bij het tweede deel van de cursus zullen vragen van de deelnemers behandeld worden. Deze vragen willen wij vooraf verzamelen, zodat er gericht op de inhoudelijke behoeften van de deelnemers ingespeeld kan worden. Als u zich aanmeldt voor de cursus, kunt u deze kenbaar maken. Eventueel kunt u uw vragen ook nog later toesturen.

Datum en tijd:  20 september 2018 van 13:00u – 16:00u
Plaats: Van der Valk hotel – de Cantharel te Apeldoorn
Aanmelden vóór 15 augustus as.: via info@veweve.nl (ook voor het aandragen van uw vragen)
Kosten: € 119,-
(voor niet-leden geldt een toeslag)

Terug naar het overzicht