Vernieuwde berichtgeving van het LKB (Landelijk Kwaliteitsbureau)

Uit de enquête die in 2018 is uitgezet onder de uitvoerders is gebleken dat zij graag op de hoogte willen blijven van belangrijke wijzigingen. Daarom is er op de website rechtspraak.nl een kader toegevoegd waarin vanaf heden mededelingen geplaatst zullen worden. Het betreft dan bijvoorbeeld wijzigingen in formulieren en belangrijke beslissingen van de Expertgroep die graag worden gedeeld met de (aspirant) uitvoerders.

Hieronder de link:

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Curatele-bewind-en-mentorschap/Landelijk-kwaliteitsbureau-CBM/Paginas/default.aspx

In de e-mailberichten van het LKB (Landelijk Kwaliteitsbureau) zal naast de bestaande link naar de veelgestelde vragen een link worden opgenomen naar de mededelingen om de (aspirant) uitvoerders hier actief op te wijzen.

Terug naar het overzicht