Tarieven 2017

Tussen het ministerie van Veilgheid en Justitie en de brancheverenigingen is dit voorjaar afgesproken dat de tarieven voor bewindvoering, curatele en mentorschap jaarlijks pas worden verhoogd indien op basis van de toepasselijke indexering de verhoging tenminste 1% zou bedragen.

Dit uit efficiencyoverwegingen, waarbij mede een wijziging met hele kleine bedragen wordt vermeden.

Het percentage voor 2016-2017 is bepaald op een kleine 0,76. Dat brengt met zich mee dat de tarieven voor 2017 niet worden verhoogd.

Naar verwachting zal het tarief voor 2018 wel worden verhoogd. Dit omdat het cumulatieve percentage dan waarschijnlijk boven de 1% komt te liggen.

Terug naar het overzicht