Cursus Schuldhulpverlening bij ondernemers

Ook ondernemers kunnen onder beschermingsbewind vallen en dat vraagt de nodige extra zorg en aandacht. De bewindvoerder doet er goed aan er voor te zorgen dat de boekhouding, facturering en administratie goed zijn geregeld. Wat hier bij komt kijken en wat de risico’s zijn, het wordt allemaal behandeld door de docenten mw. Eitink en dhr. Veldhuizen van de ROZ-groep en dhr. Brusse. De cursus wordt gegeven op 27 juni as. van 12:30uur tot 16:00uur bij Van der Valkhotel de Cantharel in Apeldoorn.

Alle leden van VeWeVe ontvangen ongeveer 2 maanden van te voren een uitnodigingsmail met nadere informatie.

Terug naar het overzicht

Aanmelden als lid