Het Accountantsprotocol CBM 2018 is gepubliceerd

Het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de NBA, de Expertgroep CBM van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Kanton & Toezicht (LOVCK&T), het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) en de zeven brancheorganisaties in de sector. Dit zijn: BPBI, NBPB, NBWV, NBBI, NBPM, Mentorschap Nederland en VeWeVe. Het protocol is via onderstaande link te bekijken:

https://www.nba.nl/themas/controleprotocollen/uitkomst-copro-beoordelingen/ministeries/ministerie-van-jenv/kwaliteitseisen-cbm-2018/

Terug naar het overzicht