Educatie

Gecertificeerde leden van VeWeVe dienen om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsprotocol, onder andere zichzelf en/of hun personeel te scholen.
Hiervoor hanteert VeWeVe een PE (Permanente Educatie) – puntensysteem. Het systeem is van toepassing voor elke als bewindvoerder, curator of mentor werkzame persoon binnen een organisatie.

  • Curatoren en Bewindvoerders dienen per kalenderjaar 6 PE-punten te behalen en ten minste deel te nemen aan minimaal twee scholingsactiviteiten.
  • Mentoren dienen per kalenderjaar 3 PE-punten te behalen,
  •  Er kunnen geen (overschot) punten meegenomen worden naar een volgend jaar.
Elke organisatie dient jaarlijks (uiterlijk 31 december) voor haar medewerkers de behaalde PE-punten te registreren via de module op het besloten deel van de website. In het Cursusoverzicht treft u een overzicht van de opleidingen/ cursussen die door VeWeVe zijn beoordeeld in 2016 en 2017 en waaraan reeds PE-punten zijn toegekend. Indien u geïnteresseerd bent in een opleiding of cursus die niet op het cursusoverzicht voorkomt, kunt u contact opnemen met het bestuur van VeWeVe via info@veweve.nl Binnen vier weken zal het bestuur u laten weten of voor de betreffende cursus door VeWeVe PE-punten worden toegekend.Voor haar leden organiseert VeWeVe jaarlijks ook bijscholing tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

Aanmelden als lid