Educatie

Gecertificeerde leden van VeWeVe dienen om te voldoen aan de eisen van het kwaliteitsprotocol, onder andere zichzelf en/of hun personeel te scholen.
Elk lid heeft een opleidingsplan dat waarborgt dat alle bewindvoerders, curatoren of mentoren jaarlijks deelnemen aan (bij)scholing en opleiding. Elke medewerker dient deel te nemen aan twee scholingsactiviteiten (hieronder vallen ook symposia) per jaar.

De VeWeVe zorgt jaarlijks voor een kwalitatief hoogwaardig, actueel en ter zake doend scholingsaanbod door cursussen en symposia door of namens de Vereniging te organiseren.
Het overzicht van alle geaccrediteerde scholingsactiviteiten treft u hier aan. In dit Cursusoverzicht 2019 staan de opleidingen/ cursussen die door de VeWeVe zijn beoordeeld voor 2019. Indien u geïnteresseerd bent in een opleiding of cursus die niet op het cursusoverzicht voorkomt, kunt u contact opnemen met het bestuur van VeWeVe via een accreditatieverzoek en deze ingevuld te mailen aan penningmeester@veweve.nl Binnen vier weken zal het bestuur u laten weten of de betreffende cursus wordt geaccrediteerd.  Voor haar leden organiseert VeWeVe jaarlijks ook bijscholing tegen zeer aantrekkelijke tarieven.

Aanmelden als lid