GEZOCHT praktijkvoorbeelden! LOSR start onderzoek naar invordering schulden

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen. Dit wordt ingezet rond de Kamerbrief advies commissie Herijking Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

Oproep
De LOSR wil aan de hand van concrete kostenspecificaties schuldeisers en deurwaarders bevragen om zo inzicht te krijgen in onderliggende mechanismes en van daaruit aanbevelingen te doen.

Heb je een voorbeeld van het in rekening brengen van hoge kosten geef dit aan ons door. Stuur de voorbeelden naar: info@sociaalwerk.nl onder vermelding van ‘voorbeeld LOSR’.

Lees het hele artikel op de website van Sociaal Werk Nederland via onderstaande link!

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw/nieuws/7070-losr-start-onderzoek-naar-invordering-schulden-gezocht-praktijkvoorbeelden

Terug naar het overzicht