Lidmaatschap

Professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren met tenminste drie cliënten die werzaam zijn binnen Nederland kunnen lid worden van VeWeVe.

Wij hebben naast het ingevulde Aanmeldformulier een aantal stukken van u nodig:

  • Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
  • Verklaring van of overeenkomst met een Nederlandse Bank dat u of uw onderneming over een of meerdere zakelijke bankrekeningen beschikt,
  • De meest recente versie van de z.g. Eigen Verklaring, die u ook naar de kantonrechter heeft gestuurd,
  • De opmerkingen van de Rechtbank bij deze Eigen Verklaring,
  • De meest recente jaarstukken,
  • Een accountantsverklaring zoals bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit.

Indien uw organisatie een rechtspersoon (zoals een vof, bv, stichting, commanditaire vennootschap of coöperatie) is, dient u ook de oprichtingsakte, statuten en/of samenwerkingsovereenkomst mee te zenden.

Vanzelfsprekend verwelkomen wij u graag als lid van onze vereniging. Edoch, u dient wel aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen treft u aan in ons Kwaliteitsprotocol. Onze auditcommissie zal toetsen of u voldoet aan onze toelatingseisen.

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van het verzoek. Deze kosten bedragen € 100,-. Na de toelating als lid wordt dit bedrag verrekend met de verschuldigde contributie.

Als de commissie het in bijzondere situaties nodig vindt, kan zij ook om nadere gegevens en stukken verzoeken.

Aanmelden als lid