Lidmaatschap

Professionele bewindvoerders, curatoren en mentoren met tenminste drie cliënten die werkzaam zijn binnen Nederland kunnen lid worden van VeWeVe.

Wij hebben naast het ingevulde Aanmeldingsformulier 2018 een aantal stukken van u nodig:

  • Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel,
  • De toelating door het LKB (Landelijk Kwaliteitsbureau) CBM, dan wel de meest recente reactie van het LKB n.a.v. uw jaarlijkse handhavingsverzoek,
  • De in dat kader overlegde z.g. Eigen Verklaring, die u ook naar de kantonrechter heeft gestuurd,
  • De meest recente jaarstukken of, in het geval van een recent gestarte onderneming, stukken die inzicht bieden in de actuele financiële situatie,
  • Een accountantsverklaring zoals bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit Kwaliteitseisen CBM, of in het geval van mentoren, de verklaring van een deskundige.

Indien uw organisatie een rechtspersoon (zoals een vof, bv, stichting, commanditaire vennootschap of coöperatie) is, dient u ook de oprichtingsakte, statuten en/of samenwerkingsovereenkomst mee te zenden.

Vanzelfsprekend verwelkomen wij u graag als lid van onze vereniging. Edoch, u dient wel aan een aantal kwaliteitseisen te voldoen. Deze eisen treft u aan in ons Kwaliteitsprotocol VeWeVe 2018. Onze auditcommissie zal toetsen of u voldoet aan onze toelatingseisen.

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van het verzoek. Deze kosten bedragen € 75,-.

Als de commissie het in bijzondere situaties nodig vindt, kan zij ook om nadere gegevens en stukken verzoeken.

Aanmelden als lid