Landelijke stakeholdersmeeting

Op 8 maart jl. was er op het ministerie een stakeholdersbijeenkomst over de evaluatie van de regelgeving voor curatoren, bewindvoerders en mentoren. Onze voorzitter was hierbij aanwezig, evenals andere brancheverenigingen, de NVVK, het ministerie, de VNG, de rechterlijke macht en een aantal wetenschappers. Er is onder meer afgesproken dat er een aparte bijeenkomst georganiseerd wordt over de beloningsstructuur in onze branche, waarbij naast de brancheverenigingen een vertegenwoordiging van de  rechtbanken en het ministerie aanwezig zijn. Daarnaast komt er afzonderlijk (hernieuwde) aandacht voor de opleidingseisen voor mentoren, mede gericht op het kunnen meewegen van (werk)ervaring.

Terug naar het overzicht