Kwaliteit

Voor bewindvoerder, curatoren en mentoren gelden wettelijke kwaliteitseisen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit Kwaliteitseisen.

VeWeve staat voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering. En dat geldt zeker voor onze leden. Om die reden stellen wij aanvullende kwaliteitseisen. Deze tref je aan in ons Kwaliteitsprotocol VeWeVe 2019. Daarin treffen we bepalingen aan over bijvoorbeeld het maximum aantal cliënten per bewindvoerder, integriteit, een verplichte klachtenregeling, solvabiliteit en de vervanging bij ziekte en afwezigheid.

Audit Jaarlijks monitoren wij of onze leden nog voldoen aan de kwaliteitseisen. Deze monitoring wordt uitgevoerd door de auditcommissie, die wordt ingesteld door het bestuur en bestaat uit de voorzitter van de vereniging, een medewerker van het stafbureau en eventueel een extern persoon.

Aanmelden als lid