Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden van uw cliënten

Instellingen die deze doelgroep helpen door opvang/en of begeleiding kunnen voor een financiële ondersteuning een beroep doen op het Pape-Fonds.

De VeWeVe wordt door het  bestuur van het Pape-Fonds erkend en daarmee zijn de leden van VeWeVe gerechtigd een aanvraag te doen bij dit fonds.

Meer informatie vindt u op de site van het Pape-Fonds. Hier staat ook het aanvraagformulier en te de volgen -procedure: http://www.papefonds.nl/

Terug naar het overzicht