Jaarlijkse monitoring

Inzage in de jaarrekening

De afgelopen tijd hebben enkele leden bij het bestuur de vraag neergelegd of de jaarrekening en de verklaring van de accountant ex artikel 11 van het Besluit Kwaliteitseisen nog wel in het kader van de jaarlijkse monitoring/audit zouden moeten worden overgelegd. Bij de audit dient de auditcommissie zich o.a. een beeld te vormen van de solvabiliteit van de onderneming van de bewindvoerder. De auditcommissie kan dat vanzelfsprekend slechts doen door te beschikken over de jaarstukken. Terzijde kan nog worden vermeld dat ook ABN Amro verwacht dat er door het bestuur en in het bijzonder door de onafhankelijke leden daarvan scherp gekeken wordt naar de solvabiliteit van de leden. Dat is bij de erkenning van de VeWeVe als branchevereniging ook als voorwaarde gesteld. Overigens komt de jaarrekening niet terecht bij uw collega’s die in het bestuur zitten, slechts de onafhankelijke krijgen deze onder ogen.

Toevoegen: indien u (en tevens dringend verzoek) de stukken rechtstreeks toestuurt naar: auditcommisse@veweve.nl

Rechtbanken en de verklaring van de accountant

Sommige leden hebben aangegeven dat er rechtbanken in Nederland zouden zijn die, als de branchevereniging akkoord gaat met de verklaring van de accountant, deze verklaring zelf niet meer zouden behoeven te ontvangen. Zo dat al zou mogen zijn, de rechtbanken waar bijna alle VeWeVe-leden mee te maken hebben, te weten de rechtbanken in Oost- en Midden-Nederland, stellen die eis nog wel en gaan niet geheel af op het oordeel van de branchevereniging.

Terug naar het overzicht