Acceptatiebeleid ING bank

De ING bank heeft haar acceptatiebeleid gewijzigd, het hierover bij hen intern verspreide bericht is hieronder weergegeven.

Acceptatiebeleid Bewindvoerders en Curatoren

Wanneer mag ik een bewindvoerder of curator accepteren?

  • Een bewindvoerder of curator die een bewind of curatele wil gaan voeren op basis van een uitspraak van de kantonrechter, mag je per 1-4-2016 direct accepteren. Eerder moesten zij aantonen lid te zijn van een professionele branchevereniging. Echter, nieuwe wetgeving maakt dat dit niet langer nodig is:

Bewindvoerders/curatoren moeten vanaf 1 april 2016 voldoen aan strikte kwaliteitseisen. Jaarlijks moet een externe accountant onderzoek doen naar deze eisen, wat centraal wordt gecontroleerd door de rechtbank via het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Ook verzoeken van nieuwe ‘toetreders’ worden daar getoetst. Een rechter benoemt alleen bewindvoerders en curatoren die aan deze kwaliteitseisen voldoen.

Bewindvoerders en curatoren die zijn aangesteld door de kantonrechter, zijn sinds 26-2-2013 vrijgesteld van de WFT verplichting. Zij hebben dus geen AFM vergunning nodig.

  • Een bewindvoerder die een vrijwillig bewind wil gaan voeren op basis van een volmacht/overeenkomst, dus zonder rechterlijke uitspraak, zal altijd moeten aantonen dat hij over een AFM vergunning beschikt, of is aangesloten bij een branchevereniging die een collectieve AFM vergunning heeft. Vrijwillige bewindvoerders hebben te  allen tijde de vergunning nodig, dat is een wettelijke verplichting. Het maakt dus niet uit of zij ook bewinden voeren op basis van rechterlijke uitspraken en dus al voldoen aan de kwaliteitseisen. Het hebben van een AFM vergunning is ook geen onderdeel van deze kwaliteitseisen.

Terug naar het overzicht