Bewindvoerder wint Hoger Beroep inzake vaststelling jaarbeloning bij beheer vermogen boven € 1 mln

Lees via deze link HogerBeroep-jaarbeloning de hele uitspraak of hieronder een korte samenvatting.

Het hof motiveerde haar beslissing o.g.v. art 2 lid 3 in verbinding met art 5 van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

Het hof is van oordeel dat de bewindvoerder aanspraak kan maken op een jaarbeloning van 0,75% van het vermogen van de onderbewindgestelde. Volgens het hof is er geen sprake van uitzonderlijke omstandigheden waardoor een ander bedrag dient te worden vastgesteld. In art 2 lid 3 is opgenomen dat in de praktijk niet in alle gevallen tot een adequate beloning leidt bij omvangrijke vermogens. Hiermee is vaak veel werk gemoeid. Vandaar de aangepaste jaarbeloning van 0,75% van het onder curatele gestelde vermogen. Voorwaarde is echter wel dat de curator de extra werkzaamheden zelf heeft verricht. In art 5 van de Regeling beloning is bepaald dat indien een persoon zowel tot bewindvoerder als tot mentor wordt benoemd, de kantonrechter diens beloning vaststelt overeenkomstig de beloning van een curator. De bewindvoerder die ook als mentor was benoemd, heeft in deze zaak kunnen aantonen dat werkzaamheden door de bewindvoerder zelf zijn verricht.

Terug naar het overzicht