Groene beleggingen kunnen financiële voordelen bieden

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in door de belastingdienst als zodanig erkende projecten voor milieubescherming. Groen beleggen kan bij verschillende instanties, waaronder de ING bank, de Rabobank en de ABN-AMRO bank.

Het mogelijke financiële voordeel betreft niet alleen een belastingvoordeel van €190,- per €10.000,- groen belegd vermogen per jaar, maar ook een voordeel uit verlaging van de Eigen Bijdrage Wlz van € 1.000- € 1.100 per € 10.000 groen belegd vermogen per jaar. Op het besloten deel van de website van VeWeVe vindt u uitgebreidere informatie hierover.

Op de website van de belastingdienst kan een overzicht van fondsen en beleggingen met belastingvoordeel worden gevonden. De verschillende instanties hanteren vervolgens hun eigen voorwaarden, rentepercentages en kosten voor een Groenspaarrekening of -deposito.

Terug naar het overzicht