Gemeente Groningen wil via overeenkomst overdracht caseload

In deze overeenkomst, af te sluiten tussen de gemeente Groningen en een bewindvoerder, wordt voorzien in een ‘vrijwillige’ overdracht van 10% van uw caseload per jaar aan de gemeente. De gemeente Groningen is doende om alle bewinden waarvoor recht op bijzondere bijstand is, om te zetten. In ruil voor het aangaan van de overeenkomst wordt deze omzetting stopgezet.

Wij adviseren u deze overeenkomst niet te ondertekenen. Samen met andere brancheverenigingen bereiden wij een reactie voor gericht aan de gemeente Groningen. U zult over de inhoud daarvan worden geïnformeerd.

De betreffende overeenkomst is hier te bekijken: Groningen ivm afbouw bijzondere bijstand

Terug naar het overzicht