Cursus De nieuwe wet Zorg en Dwang m.b.t. mentorschap

De Wet zorg en dwang regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen. De Wzd gaat op 1 januari 2020 in. In deze cursus gaan we in op de gevolgen voor mentorschap. Ook hier is ruimte voor het inbrengen van uw eigen onderwerpen volgens het Q&A principe. De docent is mw. Slingerland, directeur van de Stichting Mentorschap en de cursus vindt plaats op 29 oktober as. bij Van der Valkhotel de Cantharel in Apeldoorn. Van 12:30uur tot 16:00uur.

Alle leden van VeWeVe ontvangen ongeveer 2 maanden van te voren een uitnodigingsmail met nadere informatie.

Terug naar het overzicht

Aanmelden als lid