Contributie

Om voor iedere wettelijk vertegenwoordiger toegankelijk te zijn, hanteren wij lage contributie tarieven die gebaseerd zijn op het aantal cliënten dat u vertegenwoordigt.

0 25 Cliënten € 125,-
25 50 Cliënten € 250,-
50 100 Cliënten € 375,-
100 200 Cliënten € 500,-
200 500 Cliënten € 750,-
>500  . Cliënten € 1.100,-

De kosten van de behandeling van een verzoek tot lidmaatschap komen voor rekening van de indiener. Jaarlijks stelt het bestuur het verschuldigde bedrag vast. In 2019 is dit vastgesteld op € 75,-. Het bedrag dient vooraf te worden voldaan. Indien er door de auditcommissie ex artikel 3.6. deskundigen zijn geraadpleegd, blijven de kosten daarvan immer voor rekening van de verzoeker.

Aanmelden als lid