Nieuws

14 januari 2019

Normbedragen kwijtschelding belastingen 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.

07 december 2018

Felle reactie van VeWeVe en LOBCM richting Groningen

Het Landelijk Overleg Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren heeft een felle reactie geschreven op de overeenkomst die de gemeente Groningen wil sluiten met bewindvoerders.

06 december 2018

Nieuwsbrief Belastingdienst november 2018

De Belastingdienst heeft een nieuwsbrief Ondersteuning maatschappelijk dienstverleners, belastingen en toeslagen van november 2018 laten verschijnen.

29 november 2018

Gemeente Groningen wil via overeenkomst overdracht caseload

De gemeente Groningen heeft in haar streven zelf bewindvoering ter hand te nemen een overeenkomst opgesteld. De VeWeVe adviseert u deze overeenkomst niet te ondertekenen.

29 november 2018

Stichting Pape-Fonds kan helpen bij materiële noden van uw cliënten

De Stichting Pape-Fonds geeft éénmalige financiële ondersteuning voor algemene dagelijkse levensbehoeften of schulden voor personen in kwetsbare omstandigheden in Nederland.

27 november 2018

Studieochtend Accountantsprotocol CBM 2018

Op maandag 14 januari 2019 organiseert de NBA een studieochtend over het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2018, in samenwerking met het Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB).

21 november 2018

Gewaarborgde hulp niet aansprakelijk voor terugvordering pgb

De Rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 19 oktober jl. gesteld dat de gewaarborgde hulp niet aansprakelijk is voor de terugvordering van het pgb.

19 november 2018

Het Accountantsprotocol CBM 2018 is gepubliceerd

De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) heeft het Accountantsprotocol CBM 2018 gepubliceerd.

16 november 2018

Wijziging beloningen CBM 2019

De tarieven voor 2019 zijn vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

13 november 2018

Verlengd: korting op aanmeldkosten lidmaatschap

Wegens succes verlengen wij de actie met 50% korting op de aanmeldkosten voor het lidmaatschap tot 1 januari 2019.