Nieuws

02 april 2019

Steeds meer jongeren met geldproblemen

Vorig jaar klopten 10.000 jongeren met geldproblemen aan bij de schuldhulpverlening.

21 maart 2019

Vernieuwde berichtgeving van het LKB (Landelijk Kwaliteitsbureau)

Vanaf heden kunt u op de website rechtspraak.nl een kader terugvinden waarin is opgenomen welke voor u belangrijke wijzigingen er hebben plaats gevonden.

14 maart 2019

Landelijke stakeholdersmeeting

Vorige week heeft er een landelijk stakeholdersoverleg plaatsgevonden over de stand van zaken omtrent de evaluatie van de regelgeving over curatoren, bewindvoerders en mentoren.

22 februari 2019

Internetconsultatie Wijziging wet schuldhulpverlening

Er staat een voorstel voor de wetswijziging gemeentelijke schuldhulpverlening online. Het doel van de wetswijziging is om het uitwisselen van persoonsgegevens te faciliteren voor vroegsignalering van schulden en voor het besluit over toegang en plan van aanpak schuldhulpverlening.

31 januari 2019

Interessant opiniestuk over bewindvoering en gemeentelijke schuldhulpverlening

Het Dagblad van het Noorden heeft een interessant opiniestuk gepubliceerd. Het gaat over de verhouding tussen bewindvoering en gemeentelijke schuldhulpverlening.

26 januari 2019

De nieuwe Vtlb-calculator is gereed

De nieuwe Vtlb-calculator en het nieuwe Vtlb-rapport van januari 2019 zijn nu beschikbaar.

14 januari 2019

Normbedragen kwijtschelding belastingen 2019

Per 1 januari 2019 wijzigen de bijstandsnormen. Als gevolg hiervan wijzigen ook de normbedragen voor de kosten van bestaan bij de kwijtschelding van belastingen.

07 december 2018

Felle reactie van VeWeVe en LOBCM richting Groningen

Het Landelijk Overleg Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren heeft een felle reactie geschreven op de overeenkomst die de gemeente Groningen wil sluiten met bewindvoerders.

06 december 2018

Nieuwsbrief Belastingdienst november 2018

De Belastingdienst heeft een nieuwsbrief Ondersteuning maatschappelijk dienstverleners, belastingen en toeslagen van november 2018 laten verschijnen.

29 november 2018

Gemeente Groningen wil via overeenkomst overdracht caseload

De gemeente Groningen heeft in haar streven zelf bewindvoering ter hand te nemen een overeenkomst opgesteld. De VeWeVe adviseert u deze overeenkomst niet te ondertekenen.