Nieuws

13 augustus 2019

Vacature Stafmedewerker VeWeVe voor 16uur (op termijn mogelijk 24uur)

We zijn op korte termijn op zoek naar een

STAFMEDEWERKER

02 augustus 2019

Uitnodiging voor (gratis) regionale bijeenkomsten Ministerie van VWS in het kader van de Wet zorg en dwang

Uitnodiging voor regionale bijeenkomsten in het kader van de Wet zorg en dwang

In september 2019 organiseert het Ministerie van VWS acht informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmakers.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz.

Doel van de bijeenkomsten is om zorgprofessionals en beleidsmakers mee te nemen in wat er voor hen verandert op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt

Kijk voor het hele programma, de locaties en aanmelden op:

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/nieuws/2019/07/26/regionale-bijeenkomsten-in-het-kader-van-de-wet-zorg-en-dwang

01 augustus 2019

GEZOCHT praktijkvoorbeelden! LOSR start onderzoek naar invordering schulden

De Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR), aangesloten bij Sociaal Werk Nederland doet onderzoek naar de rol van de schuldeiser bij de invordering van schulden en de kosten die hiervoor door de deurwaarder bij de debiteur in rekening wordt gebracht. Aan de hand van de bevindingen zal de LOSR een rapport schrijven met daarin conclusies en aanbevelingen. Dit wordt ingezet rond de Kamerbrief advies commissie Herijking Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

16 juli 2019

Nieuwe besluiten op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

Lees hieronder de besluiten die zijn toegevoegd aan het actualiteitenkader op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

 

16 juli 2019

Lees hier de laatste nieuwsbief van de Belastingdienst

Voor de nodige informatie van het team ‘ondersteuning maatschappelijke dienstverleners’ van de belastingdienst, leest u hier hun laatste nieuwsbrief. Er staat o.a. informatie in over de  kinderopvangtoeslag en het kindgebonden buget voor alleenstaande ouders.

17 juni 2019

Bent u bekend met de LINDA.foundation?

Sinds 2013 heeft LINDA.foundation ruim 13.000 gezinnen blij gemaakt met een pakket aan cadeaukaarten. In 2019 willen ze opnieuw meer dan 4.000 gezinnen blij maken.

14 juni 2019

Invoering Wmo abonnementstarief

Het abonnementstarief voor de eigen bijdragen in de Wmo, wordt m.i.v. januari 2020 definitief van kracht.

13 juni 2019

Gronings beleid doorstaat rechterlijke toets

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

11 juni 2019

Bewindvoerder wint Hoger Beroep inzake vaststelling jaarbeloning bij beheer vermogen boven € 1 mln

Na een afwijzing van de kantonrechter, op het verzoek van een bewindvoerder tot vaststelling van de jaarbeloning voor een beheer van vermogen boven € 1mln, heeft de bewindvoerder in hoger beroep gewonnen. Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd en de jaarbeloning vastgesteld op 0,75% van het beheerde vermogen, conform het verzoek van de bewindvoerder.

28 mei 2019

Advies Gezondheidsraad over vertegenwoordiging

De Gezondheidsraad heeft een advies opgesteld over vertegenwoordiging.