Nieuws

15 november 2017

Symposium 2017

Op dinsdag 12 december as. organiseert VeWeVe haar jaarlijkse symposium.

30 oktober 2017

Tarieven 2018

Het ministerie heeft het volgende bericht gepubliceerd over de tarieven van 2018.

02 november 2016

Tarieven 2017

Tussen het ministerie van Veilgheid en Justitie en de brancheverenigingen is dit voorjaar afgesproken dat de tarieven voor bewindvoering, curatele en mentorschap jaarlijks pas worden verhoogd indien op basis van de toepasselijke indexering de verhoging tenminste 1% zou bedragen.

 

25 oktober 2016

Nieuwsbericht verbetering bestaansminimum schuldenaar

De Rijksoverheid heeft het volgende bericht gepubliceerd over de aanstaande wijziging van de beslagvrijevoet.

 

 

03 oktober 2016

Tarieven per 1 oktober 2016

Per 1 oktober 2016 hebben er wijzigingen plaatsgevonden in de tarieven(structuur).

04 april 2016

Vacature ambtelijk secretaris

De vereniging is sterk groeiende in ledenaantal. De werkzaamheden van zowel het bestuur als in het bijzonder die van de auditcommissie nemen daardoor toe.  Om die reden zijn wij op zoek naar een

Ambtelijk secretaris van het bestuur
in combinatie met
Ambtelijk secretaris van de auditcommissie.

 

28 januari 2016

Wet flexibel werken

De Wet aanpassing arbeidsduur is per 1 januari 2016 omgedoopt in de Wet flexibel werken. Met de inwerkingtreding van de Wet flexibel werken is de systematiek van de Wet aanpassing arbeidsduur grotendeels gehandhaafd.

15 december 2015

Publicatie tarieven 2016

In de Staatscourant zijn de tarieven gepubliceerd die in 2016 gehanteerd mogen worden voor de uit te voeren werkzaamheden door curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.

 

27 november 2015

Landelijk kwaliteitsbureau CBM

Per 1 januari 2016 zal er een landelijk kwaliteitsbureau CBM binnen de rechtspraak worden opgericht.

16 oktober 2015

Tarieven ABN Amro

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vragen beantwoord over het hanteren van de forse tarieven door de ABN Amro aan bewindvoerderskantoren. Het gehele document treft u hier.