Nieuws

09 oktober 2018

ALV en Symposium op 11 december as.

Op dinsdag 11 december as. organiseert VeWeVe haar jaarlijkse Symposium. Deze keer in combinatie met de Algemene Ledenvergadering. Er is een interessant programma samengesteld en u bent van harte welkom!

02 oktober 2018

De Sinterklaasbank

Graag brengen wij bij u de Sinterklaasbank onder de aandacht! Alle kinderen die op of rond de armoedegrens leven, komen hiervoor in aanmerking. Als bewindvoerder een prachtkans om iets extra’s te kunnen doen voor uw cliënten!

27 september 2018

Najaarsbijeenkomsten Belastingdienst

In november organiseert de Belastingdienst een aantal informatieve bijeenkomsten over de ontwikkelingen op het gebied van toeslagen.

13 september 2018

De Nieuwe Aanbevelingen Meerderjarigenbewind zijn vastgesteld

Het LOVCK&T (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht) heeft nieuwe Aanbevelingen Meerderjarigenbewind vastgesteld en gepubliceerd.

04 september 2018

Evaluatie Wet wijziging Curatele, Bewindvoering en Mentorschap

Minister Dekker heeft de Evaluatie van de Wijziging Wet Curatele Bewindvoering en Mentorschap aangeboden aan de Tweede Kamer.

27 augustus 2018

Reactie VeWeVe op Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

De VeWeVe heeft een uitgebreide reactie gegeven op het Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind. Dit wetsvoorstel staat momenteel open voor internetconsultatie.

16 juli 2018

VeWeVe organiseert een cursus Mentorschap

Op 20 september as. organiseert VeWeVe voor haar leden een cursus Mentorschap.

09 juli 2018

Groene beleggingen kunnen financiële voordelen bieden

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in door de belastingdienst als zodanig erkende projecten voor milieubescherming.

29 juni 2018

Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind is gereed en opengesteld voor internetconsultatie.

28 mei 2018

LOBCM geeft tegenreactie op kritische berichtgeving over bewindvoering

Het LOBCM (landelijk overleg van bewindvoerders, curatoren en mentoren) is een samenwerkingsverband van drie beroepsverenigingen (NBPB, NBBI en VeWeVe). Het LOBCM heeft een persbericht gemaakt als reactie op de kritische berichtgeving over Bewindvoering.