Nieuws

14 augustus 2018

LOBCM tekent bezwaar aan tegen de ongelijkheid t.av. de opleidingseisen voor mentoren

Voor de nieuwe opleidingseisen voor mentoren geldt een uitzonderingspositie voor Mentorschap Nederland. Het LOBCM (Landelijk overleg Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren) waar VeWeVe deel van uitmaakt, tekent bezwaar aan tegen deze ongelijkheid.

16 juli 2018

VeWeVe organiseert een cursus Mentorschap

Op 20 september as. organiseert VeWeVe voor haar leden een cursus Mentorschap.

09 juli 2018

Groene beleggingen kunnen financiële voordelen bieden

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in door de belastingdienst als zodanig erkende projecten voor milieubescherming.

29 juni 2018

Wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

Het wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind is gereed en opengesteld voor internetconsultatie.

28 mei 2018

LOBCM geeft tegenreactie op kritische berichtgeving over bewindvoering

Het LOBCM (landelijk overleg van bewindvoerders, curatoren en mentoren) is een samenwerkingsverband van drie beroepsverenigingen (NBPB, NBBI en VeWeVe). Het LOBCM heeft een persbericht gemaakt als reactie op de kritische berichtgeving over Bewindvoering.

24 mei 2018

Wijzigingen door de Belastingdienst in het digitale formulier Beschermingsbewind

Onlangs heeft de Belastingdienst haar digitaal formulier “aanmelden of wijzigen beschermingsbewindvoering” vernieuwd.

24 mei 2018

Het mooie werk van een bewindvoerder

Als bewindvoerder kun je vaak écht verschil maken in iemands leven. Monique van der Poel van Aanzet Bewind laat dat in dit item zien.

09 maart 2018

VeWeVe erkend door de Betaalvereniging Nederland

Op ons verzoek heeft de Betaalvereniging Nederland de VeWeVe en daarmee al haar leden, erkend als hulpverleningsinstanties. Dat betekent dat u als lid van de  VeWeVe voor uw cliënt(en) een Basisbetaalrekening kunt aanvragen. Meer informatie vindt u op de onderstaande site. Het is van belang dat u bij de aanvraag aangeeft lid te zijn van onze vereniging.

https://www.basisbankrekening.nl/

07 maart 2018

Wat u moet weten over de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei as. geldt de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De autoriteit Persoonsgegevens heeft in kaart gebracht wat er verandert en hoe u uw organisatie alvast kunt voorbereiden. Via onderstaande link kunt u o.a. de handleiding AVG bekijken.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

28 februari 2018

Kamerbrief over schuldenbeleid

Staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en werkgelegenheid heeft een brief gestuurd naar de Kamer over de aanpak van problematische schulden door het nieuwe Kabinet. Via de onderstaande link kunt u de brief lezen. Hier wordt ook ingegaan op de pilots Beschermingsbewind bij de Rechtbanken waar diverse gemeenten aan meedoen (o.a. Emmen en Tilburg) om mogelijkheden voor betere samenwerking te verkennen. Daarnaast komt het adviesrecht voor gemeenten bij het instellen van bewind in de brief aan bod. De minister voor Rechtsbescherming bereidt samen met SZW een voorontwerp voor over dit adviesrecht van gemeenten. Verwacht wordt dat dit voorontwerp halverwege dit jaar gereed is.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/26/kamerbrief-diverse-onderwerpen-schuldenbeleid