Nieuws

16 juli 2019

Actualiteitenkader LKB bijgewerkt n.a.v. besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM.

Het actualiteitenkader op de website van het LKB is bijgewerkt naar aanleiding van besluiten van de Landelijke Expertgroep CBM.

Hieronder ter info de besluiten die zijn gepubliceerd.

  • Aanvulling lijst met passende opleidingen
    De HBO-opleiding Sociaal Pedagoog is toegevoegd aan de lijst met passende opleidingen voor zowel bewindvoerders als mentoren.
  • Gelijkstelling propedeuse aan havo-/vwo-diploma
    Een propedeuse van een beroepsopleiding staat gelijk aan een havo-/vwo-diploma en volstaat daarmee voor een assistent-bewindvoerder. De opleidingsrichting is in dit geval niet relevant.
  • Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurders KvK
    De bevoegdheid van de bestuurders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen hoeft niet langer beperkt te worden bij de KvK, omdat is gebleken dat dit onwenselijke gevolgen met zich mee kan brengen.

 

16 juli 2019

Lees hier de laatste nieuwsbief van de Belastingdienst

Voor de nodige informatie van het team ‘ondersteuning maatschappelijke dienstverleners’ van de belastingdienst, leest u hier hun laatste nieuwsbrief. Er staat o.a. informatie in over de  kinderopvangtoeslag en het kindgebonden buget voor alleenstaande ouders.

17 juni 2019

Bent u bekend met de LINDA.foundation?

Sinds 2013 heeft LINDA.foundation ruim 13.000 gezinnen blij gemaakt met een pakket aan cadeaukaarten. In 2019 willen ze opnieuw meer dan 4.000 gezinnen blij maken.

14 juni 2019

Invoering Wmo abonnementstarief

Het abonnementstarief voor de eigen bijdragen in de Wmo, wordt m.i.v. januari 2020 definitief van kracht.

13 juni 2019

Gronings beleid doorstaat rechterlijke toets

De gemeente Groningen hoeft geen bijzondere bijstand te verstrekken aan twee stadjers die hun beschermingsbewind laten uitvoeren door een particuliere bewindvoerder. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Nederland. Daarmee lijkt het Groninger beleid, met als doel de kosten voor bijzondere bijstand te drukken, een belangrijke rechterlijke toets te hebben doorstaan.

11 juni 2019

Bewindvoerder wint Hoger Beroep inzake vaststelling jaarbeloning bij beheer vermogen boven € 1 mln

Na een afwijzing van de kantonrechter, op het verzoek van een bewindvoerder tot vaststelling van de jaarbeloning voor een beheer van vermogen boven € 1mln, heeft de bewindvoerder in hoger beroep gewonnen. Het hof heeft de beschikking van de kantonrechter vernietigd en de jaarbeloning vastgesteld op 0,75% van het beheerde vermogen, conform het verzoek van de bewindvoerder.

28 mei 2019

Advies Gezondheidsraad over vertegenwoordiging

De Gezondheidsraad heeft een advies opgesteld over vertegenwoordiging.

16 mei 2019

Nieuwsbrief Belastingdienst mei 2019

De nieuwsbrief van de Belastingdienst voor mei is verschenen.

15 april 2019

Herhaalde oproep aan gemeente Groningen voor overleg

Vorige week heeft het LOBCM (Landelijk Overleg Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren) een brief gestuurd aan de gemeente Groningen met de herhaalde oproep tot overleg over bewindvoering.

11 april 2019

Ook zelfredzame burgers lopen vast

De overheid komt eerder verder weg dan dichterbij de burger te staan, waarschuwen Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Nationale Kinderombudsman Margrite Kalverboer bij de publicatie van hun gezamenlijk jaarverslag.