Leden

05 september 2019

Systeem Toezicht Bewind (KEI) niet beschikbaar in weekend van 27-29 september!!!! In dit bericht informeert de Rechtspraak u over het indienen van documenten in de periode eind september - begin oktober 2019!

Systeem Toezicht Bewind niet beschikbaar in weekend 27-29 september

Dit bericht is bedoelt voor alle professionele bewindvoerders die digitaal informatie uitwisselen met de rechtbanken via het systeem Toezicht Bewind (voorheen bekend als KEI)!

In dit bericht informeert de Rechtspraak u over het indienen van documenten in de periode eind september – begin oktober 2019.

U kunt het hele bericht van de Rechtspraak lezen als u doorklikt!

 

30 oktober 2017

Tarieven 2018

Het ministerie heeft het volgende bericht gepubliceerd over de tarieven van 2018.

11 mei 2017

DUO contactgegevens bewindvoerders

Per heden is er voor wettelijk vertegenwoordigers bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) een speciale webpagina beschikbaar met informatie gericht op de doelgroep.

 

 

09 maart 2017

Gemeente Deventer en bewindvoering

De gemeente Deventer heeft naar aanleiding van het te wijzigen beleid met betrekking tot de uitvoering van beschermingsbewind en het verstrekken van bijzondere bijstand vragen ontvangen van bewindvoerders.

26 januari 2017

Registratie behaalde PE-punten 2016

Elke organisatie dient jaarlijks (uiterlijk 31 december) voor haar medewerkers de behaalde PE-punten te registreren via de module op het besloten deel van de website.

26 augustus 2016

Bericht Rechtbank over handhavingscontroles vanaf 2017

Op verzoek van Het Landelijk kwaliteitsbureau van De Rechtspraak treft u onderstaand bericht aangaande de handhavingscontroles tot de professionele uitvoerders vanaf 2017.

12 juni 2016

Abn Amro/Lindorff stoppen met leeghalen van rekeningen!!

Abn Amro heeft meegedeeld dat zij incasseerder Lindorff opdracht heeft gegeven om vorderingen niet meer eenzijdig te verrekenen met bedragen die op beheer- en leefgeldrekeningen staan.

06 juni 2016

Contactgegevens Belastingdienst

De Belastingdienst heeft speciaal voor bewindvoerders e-mail postbussen ingesteld die u hieronder treft.

 

 

30 mei 2016

Verzekeren via De Nederlandse Branche Polis

Via de NBA kunnen diverse verzekeringen worden aangevraagd en afgesloten specifiek op maat gesneden voor bewindvoerders.

30 mei 2016

Belastingdienst verzoek kopie beschikking Toeslagen

Op verzoek van de Belastingdienst treft u onderstaand bericht:

Bij het aanmelden van beschermingsbewind via het formulier op de site van Belastingdienst kan niet worden aangegeven dat er een kopie van de beschikking van de toeslagen gewenst is.
Aangezien hier in de praktijk wel veel vraag naar is zal het formulier (en het proces erachter) aangepast worden. Tot dat dit gebeurd is, is de snelste wijze van het aanvragen van kopieën
van de toeslagenbeschikking(en) de volgende: