Beschermingsbewind bij (ex-) ondernemers

We krijgen als branchevereniging nogal eens signalen over bewindvoering bij ondernemers. Het gaat dan om eenmanszaken (m/v) en zzp’ers. Het behoort tot de mogelijkheden dat een ondernemer onder beschermingsbewind valt. De bewindvoerder  doet er dan goed aan  om er voor zorg te dragen dat de boekhouding, facturering en overige administratie (incl. debiteuren- en crediteurenbeheer) goed zijn geregeld. Daarvoor kunnen gespecialiseerde bedrijven in de arm worden genomen. Voorbeelden daarvan zijn  Over Rood en, in Oost Nederland, Oostwerk. Dit geldt ook voor zzp’ers.

Als de bewindvoerder, bijv. bij een zzp’er met een vast inkomen, desalniettemin opereert zonder een externe boekhouder, zijn er een aantal extra aandachtspunten. Zoals de fiscale consequenties, (het verzoeken om) een voorlopige aanslag, maandelijkse afdracht, reserveringen en de mogelijke consequenties bij slechts een opdrachtgever.

Overigens is het bij een eenmanszaak ook zo dat de eenmanszaak zelf – tenzij door de Rechtbank uitgezonderd – ook onder het beschermingsbewind valt.

Schuldhulpverlening voor ondernemers
In het geval van de aanwezigheid van problematische schulden is het mogelijk en veelal zelfs aan te bevelen dat de ondernemer naar gespecialiseerde schuldhulpverleners wordt verwezen. Voorbeelden daarvan zijn, in Oost Nederland, het ROZ in Hengelo en, in Hilversum en Drachten, Zuidweg.

Voor de kosten van levensonderhoud kan er tijdelijk een beroep worden gedaan op het Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Op basis van het Bbz kunnen er ook – indien het om een bedrijf met an sich goede vooruitzichten gaat – bedrijfs- en saneringskredieten worden verstrekt.

Bij de ROZ Groep is er overigens sprake van een geïntegreerde dienstverlening, zowel schuldhulpverlening, de uitvoering van het Bbz als het verzorgen van de administratie bevinden zich onder een dak.

Ex-ondernemers
Indien er bij ex-ondernemers nog (aanzienlijke) bedrijfsschulden aanwezig zijn, kan het ook aan te bevelen zijn om naar deze gespecialiseerde schuldhulpverleners te stappen.

Voorlichting
We gaan bezien of  bewindvoering en schuldhulpverlening bij ondernemers een plaats in het VeWeVe-programma voor 2019 kan krijgen.

Voor meer informatie kan er contact worden opgenomen met Sjon Reimink, voorzitter@veweve.nl, tel. 06-10418542.

Terug naar het overzicht