Bericht Rechtbank over handhavingscontroles vanaf 2017

Op 1 januari 2016 is het landelijk kwaliteitsbureau CBM van start gegaan. Alle processen en procedures die tot op heden de revue gepasseerd zijn, hebben een efficiency check ondergaan. Ook de handhavingscontrole hoort hierbij. Het systeem zoals het ingericht is, blijkt goed te werken, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Het idee om niet achteraf te rappelleren, maar om aan te voorkant herinneringen te sturen voor het indienen van de te controleren documenten, pakt goed uit. Aan de interne procedures wordt nog dagelijks geschaafd, om de controles zo spoedig mogelijk te laten verlopen, maar de interne termijnen die we gesteld hebben worden tot op heden nog gehaald.

De datum waarop een uitvoerder het handhavingsverzoek moet hebben ingediend, is gekoppeld aan de datum waarop de individuele rechtbanken de dossiers hebben overgedragen aan het landelijk kwaliteitsbureau. Daardoor zijn de handhavingscontroles niet evenredig verdeeld zijn over de maanden. De dossiers zijn in bulkladingen overgedragen, daardoor zijn veel controledata voor de handhavingscontroles gelijk geworden. Dat is geen wenselijke situatie, noch voor de professionele uitvoerders, noch voor onze medewerkers. Om de handhavingscontroles tijdig te kunnen uitvoeren komen andere verzoeken, zoals toelatingsverzoeken of opleidingstoetsen in het gedrang. Dat frustreert de doorlooptijden van deze controles.

Om de doorstroom van alle controles te bevorderen is ervoor gekozen om de handhavingscontroles vanaf 2017 meer te spreiden en de reminders voor de verzoeken terug te brengen naar één keer per maand. Dat betekent concreet dat het landelijk kwaliteitsbureau de in te dienen stukken van de uitvoerders wil gaan ontvangen van 1 april tot en met 1 oktober. De handhavingscontroles worden na verloop van tijd getalsmatig gelijk verdeeld over de 7 maanden. Voor het komend jaar geldt nog dat het aantal verzoeken dat op 1 april ontvangen moet zijn, beperkt is. Dat heeft ermee te maken dat nog niet alle dossiers door de rechtbanken zijn overgedragen.

We zijn ons ervan bewust dat de uitvoerders die hun verzoek op 1 april moeten indienen wellicht problemen ondervinden met hun accountant. Dat is de reden waarom we nu reeds aangeven hoe de werkwijze vanaf komend jaar zal zijn. Uitvoerders voor wie geldt dat zij op 1 april hun verzoek moeten hebben ingediend en die hierover nog niet geïnformeerd zijn, ontvangen voor 15 augustus bericht. Zij hebben dan nog voldoende gelegenheid om tijdig een afspraak in te plannen met hun accountant.

Terug naar het overzicht