Nieuwe besluiten op de website van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM

  • Aanvulling lijst met passende opleidingen

De HBO-opleiding Sociaal Pedagoog is toegevoegd aan de lijst met passende opleidingen voor zowel bewindvoerders als mentoren

  • Gelijkstelling propedeuse aan havo-/vwo-diploma.

Een propedeuse van een beroepsopleiding staat gelijk aan een havo-/vwo-diploma en volstaat daarmee voor een assistent-bewindvoerder. De opleidingsrichting is in dit geval niet relevant

  • Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurders KvK

De bevoegdheid van de bestuurders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen , hoeft niet langer beperkt te worden bij de KvK, omdat is gebleken dat dit onwenselijke gevolgen met zich mee kan brengen.

 

 

 

Terug naar het overzicht