Abn Amro/Lindorff stoppen met leeghalen van rekeningen!!

Abn Amro heeft meegedeeld dat zij incasseerder Lindorff opdracht heeft gegeven om vorderingen niet meer eenzijdig te verrekenen met bedragen die op beheer- en leefgeldrekeningen staan. Voorts heeft Abn Amro aangegeven dat Lindorff verklaard heeft inderdaad deze handelwijze niet meer toe te zullen passen.

De bank heeft te kennen gegeven dat een en ander het gevolg is van het overleg en mailverkeer dat met VeWeVe heeft plaatsgevonden. Het afgelopen half jaar is er door het bestuur van VeWeve veelvuldig en intensief met De bank en Lindorff overlegd.

Met Abn Amro is voorts afgesproken dat, indien u als bewindvoerder in een incidenteel geval toch nog onverhoopt geconfronteerd wordt met een dergelijke wijze van incasseren, wij dit kunnen melden bij Abn Amro. De bank zal dan actie richting Lindorff ondernemen.

U kunt dit dan melden bij de voorzitter van het bestuur via voorzitter@veweve.nl

Terug naar het overzicht